TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe   999
Straż Pożarna   998
Policja     997  
Straż Miejska    986 
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne   991 
Pogotowie Wodociągowe 994 
Pogotowie Dźwigowe 32 260 86 51
501-966-445
Pogotowie Awaryjne  32 260 86 51 
607-867-519